Ausschreibungen

Datum/Zeit Veranstaltung
07/10/2022
16:00 - 18:00
U8-bis-U18 e-Classicschachturnier (Classic=60min/Spieler) Fr. 16:00Uhr-18:00Uhr
13/10/2022
17:30 - 18:30
U10 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
13/10/2022
17:30 - 18:30
U12 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
13/10/2022
17:30 - 18:30
U14 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
13/10/2022
17:30 - 18:30
U16 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
13/10/2022
17:30 - 18:30
U18 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
13/10/2022
17:30 - 18:30
U8 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
14/10/2022
16:00 - 18:00
U8-bis-U18 e-Classicschachturnier (Classic=60min/Spieler) Fr. 16:00Uhr-18:00Uhr
20/10/2022
17:30 - 18:30
U10 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
20/10/2022
17:30 - 18:30
U12 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
20/10/2022
17:30 - 18:30
U14 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
20/10/2022
17:30 - 18:30
U16 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
20/10/2022
17:30 - 18:30
U18 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
20/10/2022
17:30 - 18:30
U8 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
21/10/2022
16:00 - 18:00
U8-bis-U18 e-Classicschachturnier (Classic=60min/Spieler) Fr. 16:00Uhr-18:00Uhr
27/10/2022
17:30 - 18:30
U10 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
27/10/2022
17:30 - 18:30
U12 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
27/10/2022
17:30 - 18:30
U14 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
27/10/2022
17:30 - 18:30
U16 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
27/10/2022
17:30 - 18:30
U18 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
27/10/2022
17:30 - 18:30
U8 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
28/10/2022
16:00 - 18:00
U8-bis-U18 e-Classicschachturnier (Classic=60min/Spieler) Fr. 16:00Uhr-18:00Uhr
03/11/2022
17:30 - 18:30
U10 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
03/11/2022
17:30 - 18:30
U12 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
03/11/2022
17:30 - 18:30
U14 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
03/11/2022
17:30 - 18:30
U16 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
03/11/2022
17:30 - 18:30
U18 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
03/11/2022
17:30 - 18:30
U8 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
04/11/2022
16:00 - 18:00
U8-bis-U18 e-Classicschachturnier (Classic=60min/Spieler) Fr. 16:00Uhr-18:00Uhr
10/11/2022
17:30 - 18:30
U10 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
10/11/2022
17:30 - 18:30
U12 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
10/11/2022
17:30 - 18:30
U14 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
10/11/2022
17:30 - 18:30
U16 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
10/11/2022
17:30 - 18:30
U18 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
10/11/2022
17:30 - 18:30
U8 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
11/11/2022
16:00 - 18:00
U8-bis-U18 e-Classicschachturnier (Classic=60min/Spieler) Fr. 16:00Uhr-18:00Uhr
17/11/2022
17:30 - 18:30
U10 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
17/11/2022
17:30 - 18:30
U12 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
17/11/2022
17:30 - 18:30
U14 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
17/11/2022
17:30 - 18:30
U16 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
17/11/2022
17:30 - 18:30
U18 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
17/11/2022
17:30 - 18:30
U8 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
18/11/2022
16:00 - 18:00
U8-bis-U18 e-Classicschachturnier (Classic=60min/Spieler) Fr. 16:00Uhr-18:00Uhr
24/11/2022
17:30 - 18:30
U10 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
24/11/2022
17:30 - 18:30
U12 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
24/11/2022
17:30 - 18:30
U14 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
24/11/2022
17:30 - 18:30
U16 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
24/11/2022
17:30 - 18:30
U18 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
24/11/2022
17:30 - 18:30
U8 e-Schnellschachturnier (Rapid=10min/Spieler) Do. 17:30Uhr-18:30Uhr
25/11/2022
16:00 - 18:00
U8-bis-U18 e-Classicschachturnier (Classic=60min/Spieler) Fr. 16:00Uhr-18:00Uhr

Powered by Events Manager